severe på svenska

Här ar alla severe översättning till svenska

sträng

[[email protected]:] adj.
< sträng, strängt, stränga >
- kall
severe
Exempel:
 • en sträng vinter - a severe winter
Övrig: severe

allvarlig

[2Al:va:r+lig] adj.
< allvarlig, allvarligt, allvarliga >
- högtidlig, sträng, allvarsam
serious, grave, solemn (formal, severe)
Motsatser: skämtsam
Exempel:
 • med allvarlig min - with a sombre expression
Sammansättningar:
 • gravallvarlig - solemn
Övrig: serious, grave, solemn, solemn, formal, severe

barsk

[bar+s:k] adj.
< barsk, barskt, barska >
- bister, sträng
harsh, stern (grim, severe)
Övrig: harsh, stern, grim, severe

bister

[bIs:ter] adj.
< bister, bistert, bistra >
- hård; sträng
hard; harsh; severe; grim
Exempel:
 • bister min - grim expression
 • bistert klimat - harsh climate
 • den bistra verkligheten - grim reality
Övrig: hard, harsh, severe, grim

hård

[hå:r+d] adj.
< hård, hårt, hårda >
- påfrestande
fierce, severe, harsh (trying)
Exempel:
 • hårda strider - fierce fighting
 • en hård vinter - a bitterly cold winter
 • hårt arbete - hard work
Övrig: fierce, severe, harsh, trying

hårdhänt

[2hÅ:r+dhen:t] adj.
< hårdhänt, hårdhänt, hårdhänta >
- hård i händerna; omild
heavy-handed; rough, severe
Exempel:
 • hårdhänt politik - heavy-handed policies
Övrig: heavy-handed, rough, severe

pressande

[prEs:ande] adj.
- påfrestande
oppressive (arduous, severe, persistent)
Exempel:
 • pressande värme - oppressive heat
Övrig: oppressive, arduous, severe, persistent

svår

[svå:r] adj.
< svår, svårt, svåra >
- allvarlig
serious, severe
Motsatser: lindrig
Exempel:
 • en svår sjukdom - a serious illness
 • ett svårt brott - a serious crime
 • en svår jordbävning - a violent earthquake
Övrig: serious, severe

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.