tall på svenska

Här ar alla tall översättning till svenska

reslig

[2rE:slig] adj.
< reslig, resligt, resliga >
- högväxt
tall
Exempel:
  • en reslig man - a tall man
Övrig: tall

hög

[hö:g] adj.
< hög, högt, höga, högre, högst >
- som räcker långt ovanför marken, lång
high, elevated, tall, lofty (extending upwards for a long way above the ground)
Motsatser: låg
Exempel:
  • ett högt hus - a tall building
Övrig: high, elevated, tall, lofty, extending upwards for a long way above the ground

lång

[lå@:] adj.
< lång, långt, långa, längre, längst >
- som har stor längd i tid och rum
long, tall
Exempel:
  • en lång pojke - a tall boy
  • en lång stund - a long time (while)
  • på lång sikt - in the long term
  • en lång rad frågor - a long list of questions
Övrig: long, tall

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.