aihe på svenska

Här ar alla aihe översättning till svenska

fog

[fo:g] subst.
< fog, fogen, fogar >
- skäl
aihe
(i fraser)
("sanonnoissa")
Uttryck:
 • ha fog för sig ("vara berättigad") - olla aihetta johonkin
 • ha fog för något ("ha goda skäl för något") - olla aihetta johonkin
Övrig: aihe

ämne

[2Em:ne] subst.
< ämne, ämnet, ämnen, ämnena >
- område som man behandlar
aihe
(i tal el. skrift)
Exempel:
 • ett föredrag över ämnet "Sverige år 2000" - esitelmä aiheesta "Ruotsi vuonna 2000"
Sammansättningar:
 • uppsatsämne - aineen aihe
Övrig: aihe, aineen aihe

anledning

[2An:le:[email protected]] subst.
< anledning, anledningen, anledningar >
- skäl, orsak, grund
syy, aihe, peruste
Exempel:
 • med anledning av - jonkin johdosta
 • av någon anledning - jostakin syystä
 • utan någon anledning - syyttä
 • du har all anledning att vara nöjd - sinulla on täysi syy olla tyytyväinen
 • det finns ingen anledning att oroa sig - ei ole mitään syytä huolestua
Övrig: syy, aihe, peruste

motiv

[motI:v] subst.
< motiv, motivet, motiv, motiven >
- ämne, tema
aihe, motiivi
Exempel:
 • en målning med motiv från skärgården - saaristoaiheinen maalaus
Övrig: aihe, motiivi

orsak

[2O:r+sa:k] subst.
< orsak, orsaken, orsaker >
- skäl, anledning
syy, aihe
Exempel:
 • orsaken till branden är inte känd - tulipalon syytä ei tunneta
 • av olika orsaker - eri syistä
Uttryck:
 • ingen orsak! ("du behöver inte tacka") - Ei kestä!
Sammansättningar:
 • dödsorsak - kuolinsyy
Övrig: syy, aihe, kuolinsyy

skäl

[$ä:l] subst.
< skäl, skälet, skäl, skälen >
- anledning, orsak, argument
syy, aihe
Exempel:
 • det finns skäl att undersöka saken - on syytä tutkia asia
Uttryck:
 • göra skäl för ("förtjäna, motsvara") - olla jonkin veroinen, täyttää paikkansa
Sammansättningar:
 • sakskäl - asiasyy
Övrig: syy, aihe, asiasyy

tema

[2tE:ma] subst.
< tema, temat, teman, temana >
- ämne, huvudfråga
aihe, teema
(i musik "grundmelodi i en komposition")
("musiikissa "sävellyksen keskeinen aihekokonaisuus"")
Exempel:
 • konferensens tema - konferenssin aihe
 • ett tema med variationer - teema variaatioineen
Avledningar:
 • tematisk - temaattinen
Övrig: aihe, teema, temaattinen

upphov

[2Up:ho:v] subst.
< upphov, upphovet, upphov, upphoven >
- början, ursprung
alku, aihe
Uttryck:
 • ge upphov till ("förorsaka") - aiheuttaa, panna alulle
Sammansättningar:
 • upphovsman - alkuunpanija
Övrig: alku, aihe, alkuunpanija

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.