aiheellinen på svenska

Här ar alla aiheellinen översättning till svenska

berättigad

[berEt:igad] adj.
< berättigad, berättigat, berättigade >
- som grundas på goda skäl
aiheellinen
Exempel:
  • berättigade krav - aiheelliset vaatimukset
  • berättigad kritik - aiheellinen kritiikki
Övrig: aiheellinen

befogad

[befO:gad] adj.
< befogad, befogat, befogade >
- berättigad
aiheellinen, perusteltu
Exempel:
  • kritiken är befogad - kritiikki on aiheellinen
Övrig: aiheellinen, perusteltu

rimlig

[2rIm:lig] adj.
< rimlig, rimligt, rimliga >
- befogad
aiheellinen, järjellinen
Exempel:
  • rimliga krav - aiheelliset vaatimukset
  • inom rimlig tid - kohtuullisessa ajassa
Övrig: aiheellinen, järjellinen

skälig

[2$Ä:lig] adj.
< skälig, skäligt, skäliga >
- som det finns goda skäl för; rimlig
aiheellinen; kohtuullinen
Exempel:
  • en skälig kostnad - kohtuullinen kulu
Övrig: aiheellinen, kohtuullinen

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.