aiheeton på svenska

Här ar alla aiheeton översättning till svenska

grundlös

[2grUn:dlö:s] adj.
< grundlös, grundlöst, grundlösa >
- ogrundad, obevisad
aiheeton, perusteeton
Exempel:
  • grundlösa beskyllningar - aiheettomat syytökset
Övrig: aiheeton, perusteeton

obefogad

[2O:befo:gad] adj.
< obefogad, obefogat, obefogade >
- som det inte finns skäl till
aiheeton, perusteeton
Övrig: aiheeton, perusteeton

ogrundad

[2O:grun:dad] adj.
< ogrundad, ogrundat, ogrundade >
- grundlös, falsk
aiheeton, perätön
Exempel:
  • ogrundade påståenden - perättömät väitteet
Övrig: aiheeton, perätön

omotiverad

[2O:motive:rad] adj.
< omotiverad, omotiverat, omotiverade >
- inte motiverad, obefogad
aiheeton, perusteeton
Exempel:
  • kritiken är inte omotiverad - arvostelu ei ole aiheetonta
Övrig: aiheeton, perusteeton

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.