aiheuttaa på svenska

Här ar alla aiheuttaa översättning till svenska

föranleder

[fÖ:ranle:der] verb
< föranleder, föranledde, föranlett, föranleda, föranled, föranleda >
- orsaka, leda till
aiheuttaa
Exempel:
 • protesten föranledde ingen åtgärd från myndigheternas sida - protesti ei johtanut viranomaisten asiaan puuttumiseen
Övrig: aiheuttaa

förorsakar

[2fÖ:ror+sa:kar] verb
< förorsakar, förorsakade, förorsakat, förorsaka >
- vara orsak till, vålla, framkalla
aiheuttaa
Exempel:
 • meddelandet förorsakade panik - ilmoitus aiheutti paniikin
Övrig: aiheuttaa

orsakar

[2O:r+sa:kar] verb
< orsakar, orsakade, orsakat, orsaka >
- vara orsak till, vålla
aiheuttaa
Exempel:
 • jordbävningen orsakade stora skador - maanjäristys aiheutti suuria vahinkoja
Övrig: aiheuttaa

bringar

[[email protected]:ar] verb
< bringar, bringade, bringat, bringa >
- föra med sig; åstadkomma
tuoda, aiheuttaa
Exempel:
 • bringa olycka - tuottaa onnettomuutta
Övrig: tuoda, aiheuttaa

injagar

[2In:ja:gar] verb
< injagar, injagade, injagat, injaga >
- framkalla
herättää, aiheuttaa
Exempel:
 • soldaterna injagade skräck i befolkningen - sotilaat herättivät väestössä pelkoa
Övrig: herättää, aiheuttaa

medför

[2mE:dfö:r] verb
< medför, medförde, medfört, medför, medföra >
- ha till följd
aiheuttaa, tuottaa
Exempel:
 • reformen medför ökad byråkrati - uudistus aiheuttaa lisää byrokratiaa
Övrig: aiheuttaa, tuottaa

renderar

[rendE:rar (el. [email protected])] se renderar2.swf
< renderar, renderade, renderat, rendera >
- ge i utbyte
tuottaa, aiheuttaa
Exempel:
 • tacklingen renderade honom två minuters utvisning - taklaus aiheutti hänelle kahden minuutin jäähyn
Övrig: tuottaa, aiheuttaa

ställer till

[steler+tIl:] verb
< ställer till, ställde, ställt, ställ, ställa >
- åstadkomma, orsaka
saada aikaan, aiheuttaa
Exempel:
 • ställa till besvär - aiheuttaa vaivaa
Avledningar:
 • tillställning - tilaisuus
Övrig: saada aikaan, aiheuttaa, tilaisuus

tillfogar

[2tIl:fo:gar] verb
< tillfogar, tillfogade, tillfogat, tillfoga >
- förorsaka (skada)
aiheuttaa, tuottaa
Exempel:
 • laget tillfogades ett svårt nederlag - joukkueelle aiheutui vaikea tappio
 • tillfoga någon skador - aiheuttaa jollekulle vammoja
Övrig: aiheuttaa, tuottaa

vållar

[2vÅl:ar] verb
< vållar, vållade, vållat, vålla >
- vara orsak el. skuld (till)
aiheuttaa, tuottaa
Exempel:
 • vålla stora problem - aiheuttaa suuria ongelmia
 • vara vållande till en olycka - aiheuttaa onnettomuus
Övrig: aiheuttaa, tuottaa

väcker

[vEk:er] verb
< väcker, väckte, väckt, väck, väcka >
- ge upphov till, framkalla
aiheuttaa, herättää
Exempel:
 • väcka debatt - herättää keskustelua
 • väcka uppseende - herättää huomiota
Uttryck:
 • väcka åtal ("åtala") - nostaa syyte
 • väcka ett förslag ("ta upp ett förslag till behandling") - tehdä ehdotus
Övrig: aiheuttaa, herättää

åstadkommer

[2Å:sta(:d)kåm:er] verb
< åstadkommer, åstadkom, åstadkommit, åstadkom, åstadkomma >
- uträtta, prestera; förorsaka
saada aikaan; aiheuttaa
Exempel:
 • är detta det bästa du kan åstadkomma? - onko tämä paras mihin pystyt?
 • beskedet åstadkom stor förvirring - tieto aiheutti suurta hämmennystä
Övrig: saada aikaan, aiheuttaa

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.