aikakausi på svenska

Här ar alla aikakausi översättning till svenska

epok

[epÅ:k] subst.
< epok, epoken, epoker >
- tidsålder
aikakausi
Sammansättningar:
  • epokgörande - käänteentekevä
Övrig: aikakausi, käänteentekevä

era

[2E:ra] subst.
< era, eran, eror >
- tidevarv
aikakausi
Övrig: aikakausi

tidevarv

[2tI:devar:v] subst.
< tidevarv, tidevarvet, tidevarv, tidevarven >
- tidsperiod, skede
aikakausi
Övrig: aikakausi

tidsålder

[2tI:dsål:der] subst.
< tidsålder, tidsåldern, tidsåldrar >
- längre tidsperiod, epok
aikakausi
Övrig: aikakausi

skede

[2$E:de] subst.
< skede, skedet, skeden, skedena >
- avgränsat tidsavsnitt
aikakausi, vaihe
Exempel:
  • ett viktigt skede i livet - tärkeä elämänvaihe
  • ett avgörande skede - ratkaiseva vaihe
Övrig: aikakausi, vaihe

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.