aikataulu på svenska

Här ar alla aikataulu översättning till svenska

tidtabell

[2tI:dtabel:] subst.
< tidtabell, tidtabellen, tidtabeller >
- tabell över när tåg, bussar etc går
aikataulu
(även allmänt "tidsschema")
("myös yl. "aikataulu, ajankäyttösuunnitelma"")
Övrig: aikataulu

turlista

[2tU:r+lis:ta] subst.
< turlista, turlistan, turlistor >
- tidtabell
aikataulu
Övrig: aikataulu

schema

[$E:ma (el. 2$E:-)] subst.
< schema, schemat, scheman, schemana >
- tidsplan för något regelbundet återkommande
aikataulu; kaava, kaavio; työvuorotaulukko
(även allmänt "bild, plan")
("myös yl. "suunnitelma"")
Exempel:
  • rullande schema - pyörivä työjärjestys
Sammansättningar:
  • tidsschema - aikataulu
  • kopplingsschema - kytkentäkaavio
  • schemaläggning - lukujärjestyksen t. työvuorotaulukon tekeminen
Övrig: aikataulu, kaava, kaavio, työvuorotaulukko, aikataulu, kytkentäkaavio, lukujärjestyksen t. työvuorotaulukon tekeminen

tabell

[tabEl:] subst.
< tabell, tabellen, tabeller >
- överskådlig och systematisk uppställning av sifferuppgifter eller andra fakta, översikt
taulukko
Sammansättningar:
  • tidtabell - aikataulu
  • multiplikationstabell - kertomataulu
Övrig: taulukko, aikataulu, kertomataulu

tur

[tu:r] subst.
< tur, turen, turer >
- kort resa, utflykt
matka, retki
(även "färd enligt tidtabell")
("myös "aikataulun mukainen matka"")
Exempel:
  • båten gör två turer om dagen - laiva kulkee kaksi vuoroa päivässä
Uttryck:
  • tur och retur ("fram- och återresa") - edestakainen matka
Sammansättningar:
  • rundtur - kiertomatka
  • turlista - aikataulu
Övrig: matka, retki, kiertomatka, aikataulu

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.