aikoa på svenska

Här ar alla aikoa översättning till svenska

ämnar

[2Em:nar] verb
< ämnar, ämnade, ämnat, ämna >
- ha för avsikt att, avse, tänka
aikoa
Exempel:
  • regeringen ämnar inte avgå - hallitus ei aio erota
Övrig: aikoa

avser

[2A:vse:r] verb
< avser, avsåg, avsett, avse >
- ämna, tänka på, ha som mål
aikoa; tarkoittaa
Exempel:
  • kommunen avser att ändra planerna - kunta aikoo muuttaa suunnitelmia
  • bestämmelsen avser endast motorvägar - määräys koskee vain moottoriteitä
  • ölet är avsett för export - olut on tarkoitettu vientiin
  • fastigheten är avsedd att rivas - kiinteistö on tarkoitus purkaa
  • TV-programmet hade avsedd effekt (el. verkan) - televisio-ohjelma tehosi halutulla tavalla
Övrig: aikoa, tarkoittaa

tänker

[[email protected]:ker] verb
< tänker, tänkte, tänkt, tänk, tänka >
- ämna, avse att
aikoa, ajatella
Exempel:
  • jag tänker gå nu - aion lähteä nyt
Övrig: aikoa, ajatella

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.