aikomus på svenska

Här ar alla aikomus översättning till svenska

avsikt

[2A:vsik:t] subst.
< avsikt, avsikten, avsikter >
- mening, vilja, syfte
tarkoitus, aikomus
Exempel:
  • avsikten med kampanjen är att spara energi - kampanjan tarkoituksena on säästää energiaa
  • bolaget har för avsikt att uppföra en byggnad - yhtiö aikoo pystyttää rakennuksen
  • i avsikt att skada - vahingoittamistarkoituksessa
  • jag glömde rocken med avsikt - unohdin takin tahallani
Övrig: tarkoitus, aikomus

föresats

[2fÖ:resat:s] subst.
< föresats, föresatsen, föresatser >
- avsikt, fast beslut
aikomus, päätös
Exempel:
  • ha goda föresatser - hänellä on hyvät aikomukset (han har goda föresatser)
Övrig: aikomus, päätös

uppsåt

[2Up:så:t] subst.
< uppsåt, uppsåtet, uppsåt, uppsåten >
- avsikt
aikomus, aie, tarkoitus
Exempel:
  • lyckas i sitt uppsåt - onnistua aikeessaan
Övrig: aikomus, aie, tarkoitus

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.