aikuiskoulutustuki på svenska

Här ar alla aikuiskoulutustuki översättning till svenska

vuxenstudiestöd

[2vUk:senstu:diestö:d] subst.
< vuxenstudiestöd, vuxenstudiestödet >
- ekonomisk hjälp till vuxna som studerar
aikuiskoulutustuki
Samlingsnamn för särskilt vuxenstudiestöd och korttidsstudiestöd. Särskilt vuxenstudiestöd består av en skattepliktig bidragsdel och en lånedel. Det beviljas för studier på grundskolenivå och gymnasial nivå samt för yrkesteknisk högskoleutbildning.
"Yhteisnimitys, jota käytetään erityisestä aikuisopintotuesta ja lyhytaikaisopintotuesta. Erityinen aikuisopintotuki koostuu veronalaisesta avustusosasta ja lainaosasta. Sitä myönnetään peruskoulu- ja lukiotason opintoihin sekä ammattitekniseen korkeakoulukoulutukseen."
Övrig: aikuiskoulutustuki

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.