aine på svenska

Här ar alla aine översättning till svenska

ämne

[2Em:ne] subst.
< ämne, ämnet, ämnen, ämnena >
- det som något är gjort av el. består av, materia, material
aine
Exempel:
 • kemiska ämnen - kemialliset aineet
Sammansättningar:
 • grundämne - alkuaine
 • färgämne - väriaine
Övrig: aine, alkuaine, väriaine

ämne

[2Em:ne] subst.
< ämne, ämnet, ämnen, ämnena >
- avgränsat kunskapsområde
aine
Exempel:
 • naturvetenskapliga ämnen - luonnontieteelliset aineet
Sammansättningar:
 • övningsämne - taitoaine
 • ämneslärare - aineenopettaja
 • ämnesområde - aihepiiri
Övrig: aine, taitoaine, aineenopettaja, aihepiiri

massa

[2mAs:a] subst.
< massa, massan, massor >
- substans
massa, aine
(särskilt om halvfabrikat vid pappersframställning)
("erit. puolivalmisteesta paperinvalmistuksessa")
Sammansättningar:
 • pappersmassa - paperimassa
 • massafabrik - massatehdas
 • massaved - massapuu
Övrig: massa, aine, paperimassa, massatehdas, massapuu

materia

[matE:ria el.-ie] se materie.swf
< materia, materien, materier >
- allt som finns i den fysiska världen
Variantform: materie
materia, aine
(i motsats till den andliga)
("henkisen vastakohtana")
Övrig: materia, aine

material

[materiA:l] subst.
< material, materialet, material, materialen >
- (rå)ämne som kan bearbetas
(raaka-)aine, aineisto, tarvikkeet, materiaali
(även om kunskapsstoff)
("myös tietoaines")
Exempel:
 • keramiskt material - keraaminen materiaali
 • samla material till en uppsats - kerätä aineistoa ainetta varten
Sammansättningar:
 • byggnadsmaterial - rakennustarvikkeet
 • källmaterial - lähdeaineisto
 • bevismaterial - todistusaineisto
 • materialsamling - aineiston keruu
Övrig: aine, aineisto, tarvikkeet, materiaali, rakennustarvikkeet, lähdeaineisto, todistusaineisto, aineiston keruu

stoff

[ståf:] subst.
< stoff, stoffet, stoff, stoffen >
- råmaterial
aine, aineisto
Exempel:
 • förse någon med stoff för (el. till) en avhandling - antaa jollekulle aineistoa väitöskirjaa varten
Övrig: aine, aineisto

substans

[substAn:s] subst.
< substans, substansen, substanser >
- ämne, materia
aine, aines
(bildligt "verkligt innehåll")
("kuv. "todellinen sisältö"")
Exempel:
 • kemiska substanser - kemialliset aineet
 • hans politiska tal saknade substans - hänen poliittisessa puheessaan ei ollut sisältöä
Övrig: aine, aines

uppsats

[2Up:sat:s] subst.
< uppsats, uppsatsen, uppsatser >
- vetenskaplig artikel
aine, kirjoitelma, kirjoitus
(även om "skriftligt arbete (i skolan)")
("myös "kirjallinen työ (koulussa)"")
Sammansättningar:
 • skoluppsats - kouluaine
Övrig: aine, kirjoitelma, kirjoitus, kouluaine

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.