aines på svenska

Här ar alla aines översättning till svenska

element

[elemEn:t] subst.
< element, elementet, element, elementen >
- ämne; omgivning
aines, elementti
Exempel:
  • de fyra elementen (jord, vatten, luft, eld) - neljä elementtiä (maa, vesi, ilma, tuli)
  • vara i sitt rätta element - olla oikeassa elementissään
Övrig: aines, elementti

ingrediens

[ingrediEn:s] subst.
< ingrediens, ingrediensen, ingredienser >
- beståndsdel i en blandning
aines, ainesosa, valmistusaine
(särskilt vid matlagning etc)
("erit. ruoanlaitossa ym.")
Övrig: aines, ainesosa, valmistusaine

inslag

[2In:sla:g] subst.
< inslag, inslaget, inslag, inslagen >
- avgränsad del av en helhet
aines, piirre
(särskilt om del av verksamhet, program etc)
("erit. toiminnan, ohjelman yms. osasta")
Exempel:
  • det praktiska arbetet är ett viktigt inslag i studierna - käytännön työ on tärkeä opintojen osa
Sammansättningar:
  • programinslag - ohjelmanumero
Övrig: aines, piirre, ohjelmanumero

substans

[substAn:s] subst.
< substans, substansen, substanser >
- ämne, materia
aine, aines
(bildligt "verkligt innehåll")
("kuv. "todellinen sisältö"")
Exempel:
  • kemiska substanser - kemialliset aineet
  • hans politiska tal saknade substans - hänen poliittisessa puheessaan ei ollut sisältöä
Övrig: aine, aines

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.