ainesosa på svenska

Här ar alla ainesosa översättning till svenska

beståndsdel

[2bestÅn:dsde:l] subst.
< beståndsdel, beståndsdelen, beståndsdelar >
- del av en helhet
ainesosa, osa
Exempel:
  • minsta beståndsdelar - pienimmät ainesosat
Övrig: ainesosa, osa

element

[elemEn:t] subst.
< element, elementet, element, elementen >
- (bestånds)del
elementti, ainesosa
Exempel:
  • man hänvisade till de konservativa elementen i befolkningen - viitattiin väestön vanhoillisiin aineksiin
Sammansättningar:
  • oroselement - levoton aines
  • betongelement - betonielementti
  • elementhus - elementtitalo
Övrig: elementti, ainesosa, levoton aines, betonielementti, elementtitalo

ingrediens

[ingrediEn:s] subst.
< ingrediens, ingrediensen, ingredienser >
- beståndsdel i en blandning
aines, ainesosa, valmistusaine
(särskilt vid matlagning etc)
("erit. ruoanlaitossa ym.")
Övrig: aines, ainesosa, valmistusaine

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.