aito på svenska

Här ar alla aito översättning till svenska

genuin

[jenuI:n] adj.
< genuin, genuint, genuina >
- äkta; utpräglad, typisk
aito
Exempel:
  • en genuin göteborgare - aito göteborgilainen
Övrig: aito

äkta

[2Ek:ta] adj.
- inte förfalskad el. konstgjord
aito
(även utvidgat "genuin")
("myös laajemmassa merkityksessä "aito"")
Exempel:
  • en äkta Rembrandtmålning - aito Rembrandtin maalaus
  • äkta silver - aito hopea
  • ett äkta intresse - todellinen kiinnostus
Avledningar:
  • äkthet - aitous
Övrig: aito, aitous

autentisk

[a+otEn:tisk] adj.
< autentisk, autentiskt, autentiska >
- äkta, tillförlitlig
aito, autenttinen
Övrig: aito, autenttinen

oförfalskad

[2O:förfal:skad] adj.
< oförfalskad, oförfalskat, oförfalskade >
- äkta, ren
väärentämätön, aito
Exempel:
  • på oförfalskad stockholmska - aidolla Tukholman murteella
Övrig: väärentämätön, aito

pur

[pu:r] adj.
< pur, purt >
- ren, äkta
aito, pelkkä
Exempel:
  • han glömde tacka av pur förvåning - hän unohti kiittää pelkästä hämmästyksestä
Övrig: aito, pelkkä

renodlad

[2rE:no:dlad] adj.
< renodlad, renodlat, renodlade >
- äkta, genuin
aito, puhdas
Exempel:
  • ett renodlat kapitalistiskt samhälle - puhtaasti kapitalistinen yhteiskunta
Övrig: aito, puhdas

renodlar

[2rE:no:dlar] verb
< renodlar, renodlade, renodlat, renodla >
- odla för sig (utan inblandning av andra ämnen)
viljellä puhtaana
(mest bildligt "inrikta hela intresset på (en fråga etc)")
("enimm. kuv. "suunnata koko huomionsa (yhteen kysymykseen jne.)"")
Avledningar:
  • renodlad - aito
Övrig: viljellä puhtaana, aito

sann

[san:] adj.
< sann, sant, sanna >
- riktig, äkta
oikea, aito
Exempel:
  • en sann kristen - aito kristitty
Övrig: oikea, aito

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.