ajan tasalla på svenska

Här ar alla ajan tasalla översättning till svenska

à jour

[a$O:r] adj.
ajan tasalla
(franskt uttryck)
("ransk.")
Uttryck:
  • hålla sig (el. vara) à jour (med något) ("hålla sig informerad") - pysytellä (tai olla) tapahtumien tasalla
Övrig: ajan tasalla

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.