ajattelutapa på svenska

Här ar alla ajattelutapa översättning till svenska

paradigm

[paradIg:m] subst.
< paradigm, paradigmet, paradigm, paradigmen >
- tankesystem
ajattelutapa, paradigma
Övrig: ajattelutapa, paradigma

sätt

[set:] subst.
< sätt, sättet, sätt, sätten >
- särskild form för att göra något, vis
tapa
Exempel:
  • göra en sak på rätt sätt - tehdä jotakin oikealla tavalla
  • ett cyniskt sätt att resonera - kyyninen ajattelutapa
Uttryck:
  • på så sätt ("jaså") - sillä tavalla
  • på sätt och vis ("i viss mening") - tavallaan
Sammansättningar:
  • färdsätt - matkustustapa
  • tänkesätt - ajattelutapa
  • tillvägagångssätt - menettelytapa
Övrig: tapa, matkustustapa, ajattelutapa, menettelytapa

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.