ajatuksia herättävä t. virittävä på svenska

Här ar alla ajatuksia herättävä t. virittävä översättning till svenska

tankeväckande

[[email protected]:kevek:ande] adj.
- som får en att tänka, intressant
ajatuksia herättävä t. virittävä
Övrig: ajatuksia herättävä t. virittävä

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.