ajatus på svenska

Här ar alla ajatus översättning till svenska

tanke

[[email protected]:ke] subst.
< tanke, tanken, tankar >
- det som uppkommer när man tänker, föreställning
ajatus
Exempel:
 • du är alltid i mina tankar - olet aina ajatuksissani
 • boken leder tankarna till Strindberg - kirja vie ajatukset Strindbergiin
Uttryck:
 • få någon på andra tankar ("få någon att ändra åsikt") - saada joku toisiin ajatuksiin
 • med tanke på ("med hänsyn till") - jokin huomioon ottaen
Sammansättningar:
 • grundtanke - perusajatus
 • tankeförmåga - ajatuskyky
Övrig: ajatus, perusajatus, ajatuskyky

andemening

[2An:deme:[email protected]] subst.
< andemening, andemeningen, andemeningar >
- den centrala innebörden i en text el. ett yttrande
ajatus, henki
Övrig: ajatus, henki

funderar

[fundE:rar] verb
< funderar, funderade, funderat, fundera >
- tänka
miettiä
(även med bibetydelsen avsikt)
("myös sivumerkityksessä tarkoitus")
Exempel:
 • du kan fundera på saken - voit miettiä asiaa
 • jag funderar på att åka till Stockholm - olen ajatellut lähteä Tukholmaan
Avledningar:
 • fundering - mietiskely; ajatus
Övrig: miettiä, mietiskely, ajatus

föreställning

[2fÖ:restel:[email protected]] subst.
< föreställning, föreställningen, föreställningar >
- tanke, idé
mielikuva, ajatus, kuvitelma
Exempel:
 • vaga föreställningar om ett liv efter detta - hämärä mielikuva tuonpuoleisesta elämästä
Sammansättningar:
 • vanföreställning - harhakuvitelma
 • föreställningsvärld - miellemaailma
Övrig: mielikuva, ajatus, kuvitelma, harhakuvitelma, miellemaailma

idé

[idE:] subst.
< idé, idén, idéer >
- plötslig tanke, uppslag
idea, ajatus
Exempel:
 • goda idéer - hyvät ideat
 • konstiga idéer - merkilliset ideat
Uttryck:
 • det är ingen idé att försöka ("det lönar sig inte att försöka") - ei kannata yrittää
Sammansättningar:
 • idéhistoria - aatehistoria
Övrig: idea, ajatus, aatehistoria

ingivelse

[2In:ji:velse] subst.
< ingivelse, ingivelsen, ingivelser >
- idé, impuls
ajatus, mielijohde
Övrig: ajatus, mielijohde

reflexion

[reflek$O:n] subst.
< reflexion, reflexionen, reflexioner >
- (efter)tanke, fundering
Variantform: reflektion
ajatus, miete; pohtiminen
Exempel:
 • reflexioner kring demokratins problem - mietteitä demokratian ongelmista
Övrig: ajatus, miete, pohtiminen

uppslag

[2Up:sla:g] subst.
< uppslag, uppslaget, uppslag, uppslagen >
- idé, plan
idea, ajatus
Exempel:
 • jag fick ett bra uppslag till en roman - sain hyvän romaaninaiheen
Sammansättningar:
 • uppslagsrik - kekseliäs, aloitteikas
Övrig: idea, ajatus, kekseliäs, aloitteikas

åtanke

[2Å:[email protected]:ke] subst.
< åtanke, åtanken >
- minne, hågkomst
muisto, ajatus
Exempel:
 • jag ska ha ditt förslag i åtanke - pidän ehdotuksesi mielessä
Övrig: muisto, ajatus

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.