ajokorttilupa på svenska

Här ar alla ajokorttilupa översättning till svenska

körkortstillstånd

[cÖ:rkor+tstilstån:d] subst.
< körkortstillstånd, körkortstillståndet, körkortstillstånd, körkortstillstånden >
- intyg som krävs (enligt lagen) för att få körkort
ajokorttilupa
Ansökan görs hos länsstyrelsen på särskild blankett. Till ansökan bifogas hälsodeklaration och intyg om synprövning ej äldre än 3 månader. Körkortstillstånd gäller i 24 månader.
"Ajokortin saamiseksi vaadittava todistus. Lupaa haetaan lääninhallituksesta erityisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään selvitys terveydentilasta ja todistus näkötarkastuksesta; näkötarkastustodistus ei saa olla vanhempi kuin 3 kuukautta. ajokorttilupa on voimassa 24 kuukautta."
Övrig: ajokorttilupa

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.