akordi på svenska

Här ar alla akordi översättning till svenska

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- överenskommelse mellan skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten
akordi
När ett bolag kommit på obestånd och inte kan betala sina skulder träffas en uppgörelse mellan en gäldenär (bolaget) och hans borgenärer (fordringsägarna) om nedsättning av skulderna så att konkurs undviks.
"Kun yhtiöstä on tullut maksukyvytön eikä se siis kykene maksamaan velkojaan, velallisen (yhtiön) ja tämän velkojien kesken tehdään sopimus velkojen alentamisesta konkurssin välttämiseksi."
Övrig: akordi

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- samklang av toner
sointu, akordi
Exempel:
  • slå ett ackord på pianot - lyödä sointu pianosta
Sammansättningar:
  • durackord - duurisointu
Övrig: sointu, akordi, duurisointu

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.