ala på svenska

Här ar alla ala översättning till svenska

fack

[fak:] subst.
< fack, facket, fack, facken >
- verksamhetsområde, ämne, yrke
ala
Exempel:
 • kunnig inom sitt fack - taitava alallaan
Sammansättningar:
 • fackkunskap - ammattitieto
 • fackidiot - fakki-idiootti
 • fackspråk - ammattikieli
Övrig: ala, ammattitieto, fakki-idiootti, ammattikieli

gebit

[gebI:t] subst.
< gebit, gebitet, gebit, gebiten >
- område, fack
ala
Exempel:
 • hon är duktig inom sitt gebit - hän on etevä alallaan
Övrig: ala

bransch

[bran:$] subst.
< bransch, branschen, branscher >
- affärsgren, yrkesgren, fack
toimiala, ala
Exempel:
 • läget i branschen har förvärrats - tilanne toimialalla on pahentunut
Sammansättningar:
 • databranschen - tietokoneala
 • branschfolk - alan ihmiset
Övrig: toimiala, ala, tietokoneala, alan ihmiset

område

[2Åm:rå:de] subst.
< område, området, områden, områdena >
- avgränsad yta
alue, ala
(bildligt även om något abstrakt)
("kuv. myös jostakin abstraktisesta")
Exempel:
 • området runt Mälaren - Mälaren-järveä ympäröivä alue
 • privat område - yksityisalue
 • på (el. inom) det ekonomiska området - talousalalla
Sammansättningar:
 • fritidsområde - vapaa-ajanalue
 • bostadsområde - asuntoalue
 • språkområde - kielialue
 • ämnesområde - aihepiiri
 • regnområde - sadealue
Övrig: alue, ala, vapaa-ajanalue, asuntoalue, kielialue, aihepiiri, sadealue

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.