alaspäin på svenska

Här ar alla alaspäin översättning till svenska

nedför

[nE:dfö:r] prep.
- i riktning nedåt
Variantform: nerför
alaspäin
Exempel:
  • gå nedför trappan - kävellä portaita alas
Övrig: alaspäin

nedåt

[nE:dåt] adv.
- i riktning ned
alaspäin, alas
Exempel:
  • konjunkturen vände nedåt - suhdanne kääntyi laskuun
Övrig: alaspäin, alas

utför

[U:tfö:r] adv.
- i riktning nedåt
alas, alaspäin
Sammansättningar:
  • utförsåkning - laskettelu
Övrig: alas, alaspäin, laskettelu

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.