alempi på svenska

Här ar alla alempi översättning till svenska

nedre

[nE:dre] adj.
- som finns längre ner, undre
Användning: komparativ
alempi, ala-
Exempel:
  • nedre delen av älven - joen alajuoksu
  • på nedre planet - alakerroksessa
Övrig: alempi, ala-

underordnad

[2Un:derå:r+dnad] adj.
< underordnad, underordnat, underordnade >
- som har lägre tjänsteställning
alainen, alempi
Exempel:
  • i underordnad ställning - alemmassa t. alaisen asemassa
Övrig: alainen, alempi

undre

[Un:dre] adj.
- som finns längre ner, nedre
alempi, ala-
Uttryck:
  • den undre världen ("de kriminella kretsarna") - alamaailma
Övrig: alempi, ala-

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.