alennus på svenska

Här ar alla alennus översättning till svenska

rabatt

[rabAt:] subst.
< rabatt, rabatten, rabatter >
- avdrag på pris, nedsättning
alennus
Exempel:
  • 10 procents rabatt - 10 prosentin alennus
Sammansättningar:
  • kassarabatt - kassa-alennus
Övrig: alennus, kassa-alennus

förnedrar

[för+nE:drar] verb
< förnedrar, förnedrade, förnedrat, förnedra >
- förödmjuka, nedsätta
alentaa, nöyryyttää, halventaa
Exempel:
  • under förnedrande former - alentavissa muodoissa
Avledningar:
  • förnedring - alennus
Övrig: alentaa, nöyryyttää, halventaa, alennus

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.