alentaa på svenska

Här ar alla alentaa översättning till svenska

degraderar

[degradE:rar] verb
< degraderar, degraderade, degraderat, degradera >
- flytta ner (militär) till lägre grad
alentaa (arvossa)
Avledningar:
  • degradering - alentaminen
Övrig: alentaa, alentaminen

förnedrar

[för+nE:drar] verb
< förnedrar, förnedrade, förnedrat, förnedra >
- förödmjuka, nedsätta
alentaa, nöyryyttää, halventaa
Exempel:
  • under förnedrande former - alentavissa muodoissa
Avledningar:
  • förnedring - alennus
Övrig: alentaa, nöyryyttää, halventaa, alennus

rear

[2rE:ar] verb
< rear, reade, reat, rea >
- sälja på rea
myydä alennuksella, alentaa
(vardagligt)
("ark.")
Övrig: myydä alennuksella, alentaa

sänker

[[email protected]:ker] verb
< sänker, sänkte, sänkt, sänk, sänka >
- ge mindre omfattning
vähentää, alentaa
(ifråga om styrka, intensitet etc)
("voimasta, intensiivisyydestä jne. puhuttaessa")
Exempel:
  • sänka priserna - alentaa hintoja
  • sänka standarden - alentaa tasoa
  • hon sänkte rösten till en viskning - hän madalsi äänensä kuiskaukseksi
Övrig: vähentää, alentaa

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.