alkaa på svenska

Här ar alla alkaa översättning till svenska

inträder

[2In:trä:der] verb
< inträder, inträdde, inträtt, inträd, inträda >
- inträffa
alkaa
Exempel:
  • på natten inträdde en plötslig försämring i patientens tillstånd - yöllä potilaan tila huononi äkkiä
Övrig: alkaa

börjar

[2bÖr:jar] verb
< börjar, började, börjat, börja >
- starta, inleda
alkaa, aloittaa
Exempel:
  • vi måste börja tänka i nya banor - meidän täytyy alkaa ajatella uudella tavalla
  • du kan börja med att klippa gräset - voit ensimmäiseksi leikata nurmikon
  • jag började om igen - aloitin uudelleen alusta
Övrig: alkaa, aloittaa

vidtar

[2vI:dta:r] verb
< vidtar, vidtog, vidtagit, vidtag, vidtaga >
- följa, ta vid
alkaa, seurata, jatkaa
Exempel:
  • efter föredraget vidtog en lång diskussion - esitelmän jälkeen seurasi pitkä keskustelu
Övrig: alkaa, seurata, jatkaa

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.