alku på svenska

Här ar alla alku översättning till svenska

begynnelse

[bejYn:else] subst.
< begynnelse, begynnelsen, begynnelser >
- början, start
Användning: mest som förled
alku
Exempel:
 • från tidernas begynnelse - aikojen alusta
Sammansättningar:
 • begynnelselön - alkupalkka
Övrig: alku, alkupalkka

början

[2bÖr:jan] subst.
< början, början >
- start, inledning
alku
Exempel:
 • början av augusti - elokuun alku
 • vi vågade inte satsa på honom från början - emme uskaltaneet panostaa häneen alusta lähtien
 • sport blev till en början hans stora intresse - urheilusta tuli aluksi hänen suuri harrastuksensa
 • det är lögn från början till slut - se on vale alusta loppuun
Övrig: alku

inledning

[2In:le:[email protected]] subst.
< inledning, inledningen, inledningar >
- början, introduktion
alku, johdanto
Sammansättningar:
 • inledningsanförande - alustus
Övrig: alku, johdanto, alustus

tillstymmelse

[2tIl:stym:else] subst.
< tillstymmelse, tillstymmelsen, tillstymmelser >
- första ansats till något
Användning: i nekande uttryck
alku, häive, merkki
Exempel:
 • vi kan inte märka en tillstymmelse till förändring - emme voi nähdä rahtuakaan muutoksesta
Övrig: alku, häive, merkki

upphov

[2Up:ho:v] subst.
< upphov, upphovet, upphov, upphoven >
- början, ursprung
alku, aihe
Uttryck:
 • ge upphov till ("förorsaka") - aiheuttaa, panna alulle
Sammansättningar:
 • upphovsman - alkuunpanija
Övrig: alku, aihe, alkuunpanija

uppkomst

[2Up:kåm:st] subst.
< uppkomst, uppkomsten >
- början, tillblivelse
syntyminen, synty, alku
Exempel:
 • arternas uppkomst - lajien synty
Övrig: syntyminen, synty, alku

upprinnelse

[2Up:rin:else] subst.
< upprinnelse, upprinnelsen, upprinnelser >
- början, ursprung
alku, synty
Exempel:
 • dagens händelse har sin upprinnelse i en gammal konflikt - tämänkertainen tapaus juontaa alkunsa vanhasta ristiriidasta
Övrig: alku, synty

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.