alkuasukas på svenska

Här ar alla alkuasukas översättning till svenska

inföding

[2In:fö:[email protected]] subst.
< inföding, infödingen, infödingar >
- infödd person
alkuasukas
(skämtsamt)
("leik.")
Övrig: alkuasukas

vilde

[2vIl:de] subst.
< vilde, vilden, vildar >
- person som är född och lever i primitiv kultur
alkuasukas
(även om obehärskad person)
("myös kiivaasta henkilöstä")
Övrig: alkuasukas

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.