aloittaa på svenska

Här ar alla aloittaa översättning till svenska

inleder

[2In:le:der] verb
< inleder, inledde, inlett, inled, inleda >
- påbörja, starta
aloittaa
Exempel:
  • inleda en diskussion - aloittaa keskustelu
  • strejken inleddes i tisdags - lakko alkoi viime tiistaina
  • inledande förhandlingar - alustavat neuvottelut
Övrig: aloittaa

påbörjar

[2pÅ:bör:jar] verb
< påbörjar, påbörjade, påbörjat, påbörja >
- sätta igång (en process)
aloittaa
Exempel:
  • förhandlingarna med bolaget påbörjades under hösten - neuvottelut yhtiön kanssa aloitettiin syksyn aikana
Övrig: aloittaa

börjar

[2bÖr:jar] verb
< börjar, började, börjat, börja >
- starta, inleda
alkaa, aloittaa
Exempel:
  • vi måste börja tänka i nya banor - meidän täytyy alkaa ajatella uudella tavalla
  • du kan börja med att klippa gräset - voit ensimmäiseksi leikata nurmikon
  • jag började om igen - aloitin uudelleen alusta
Övrig: alkaa, aloittaa

startar

[2stAr+t:ar el. 2stA:r+tar] se startar2.swf
< startar, startade, startat, starta >
- börja, sätta igång
aloittaa, käynnistää
Exempel:
  • starta en försöksverksamhet - aloittaa kokeilutoiminta
  • vi startade från Göteborg kl. 6 - lähdimme Göteborgista klo 6
Övrig: aloittaa, käynnistää

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.