alusta på svenska

Här ar alla alusta översättning till svenska

underrede

[2Un:dere:de] subst.
< underrede, underredet, underreden, underredena >
- bärande undre del på en bil e dyl
alusta
Övrig: alusta

chassi

[$As:i] subst.
< chassi, chassiet, chassier >
- bärande underdel (på ett fordon)
(auton) alusta
Övrig: alusta

fundament

[fundamEn:t] subst.
< fundament, fundamentet, fundament, fundamenten >
- grund, underlag
alusta, pohja, perusta
Sammansättningar:
  • betongfundament - betonialusta
Övrig: alusta, pohja, perusta, betonialusta

ställ

[stel:] subst.
< ställ, stället, ställ, ställen >
- plats där man ställer något, stöd, ställning
teline, alusta
Sammansättningar:
  • diskställ - astiankuivausteline
Övrig: teline, alusta, astiankuivausteline

underlag

[2Un:der+la:g] subst.
< underlag, underlaget, underlag, underlagen >
- underliggande yta, ytbeläggning
pohja, alusta
Exempel:
  • halt underlag - liukas alusta
Övrig: pohja, alusta

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.