toiminta på svenska

Här ar alla toiminta översättning till svenska

action

[Äk:$en] subst.
< action, en, action >
- spännande handling
toiminta
Sammansättningar:
 • actionfilm - toimintaelokuva
Övrig: toiminta, toimintaelokuva

aktion

[ak$O:n] subst.
< aktion, aktionen, aktioner >
- handling, verksamhet
toiminta
Exempel:
 • gå till aktion - ryhtyä toimeen
 • i full aktion - täydessä toimessa
 • starta en aktion (mot kärnkraft) - aloittaa toiminta (ydinvoimaa vastaan)
Sammansättningar:
 • aktionsgrupp - toimintaryhmä
 • aktionsradie - toimintasäde
 • protestaktion - protestitoimi
Övrig: toiminta, toimintaryhmä, toimintasäde, protestitoimi

funktion

[[email protected]$O:n] subst.
< funktion, funktionen, funktioner >
- sätt att fungera, verksamhet
toiminta
Exempel:
 • maskinen är ur funktion - kone on epäkunnossa
Sammansättningar:
 • funktionsduglig - toimintakykyinen
 • specialfunktion - erityistoiminta
Övrig: toiminta, toimintakykyinen, erityistoiminta

verksamhet

[2vÄr:ksamhe:t] subst.
< verksamhet, verksamheten, verksamheter >
- fortlöpande sysselsättning, arbete
toiminta
(även mer allmänt "funktion")
("myös yleisesti "toimiminen"")
Exempel:
 • politisk verksamhet - poliittinen toiminta
 • olaglig verksamhet - laiton toiminta
 • vara i full verksamhet - olla täydessä touhussa
Sammansättningar:
 • studieverksamhet - opintotoiminta
 • försöksverksamhet - kokeilutoiminta
 • hjärtverksamhet - sydämen toiminta
 • verksamhetsberättelse - toimintakertomus
 • verksamhetsår - toimintavuosi
Övrig: toiminta, opintotoiminta, kokeilutoiminta, sydämen toiminta, toimintakertomus, toimintavuosi

aktivitet

[aktivitE:t] subst.
< aktivitet, aktiviteten, aktiviteter >
- verksamhet, sysselsättning
toiminta, aktiivisuus
Exempel:
 • utveckla en livlig aktivitet - kehittää vilkas toiminta
 • kommunen planerar en rad aktiviteter i sommar - kunta suunnittelee kesäksi koko joukon toimintaa
Sammansättningar:
 • aktivitetsstöd - toimintatuki
Övrig: toiminta, aktiivisuus, toimintatuki

handling

[2hAn:[email protected]] subst.
< handling, handlingen, handlingar >
- det som man gör, gärning
teko, toiminta
Exempel:
 • kriminella handlingar - rikolliset teot
Sammansättningar:
 • handlingsförlamning - toimintakyvyttömyys
Övrig: teko, toiminta, toimintakyvyttömyys

handling

[2hAn:[email protected]] subst.
< handling, handlingen, handlingar >
- det som händer el. utspelar sig, intrig
juoni, toiminta
Exempel:
 • handlingen i boken utspelar sig i Grekland - kirjan tapahtumat on sijoitettu Kreikkaan
Övrig: juoni, toiminta

liv

[li:v] subst.
< liv, livet, liv, liven >
- verksamhet
elämä, toiminta
Exempel:
 • det politiska livet - poliittinen toiminta
Sammansättningar:
 • kulturliv - kulttuurielämä
Övrig: elämä, toiminta, kulttuurielämä

sysselsätter

[2sYs:elset:er] verb
< sysselsätter, sysselsatte, sysselsatt, sysselsätt, sysselsätta >
- hålla i verksamhet
työllistää, askarruttaa
Exempel:
 • problemet sysselsatte hennes tankar - ongelma askarrutti hänen ajatuksiaan
 • hon var fullt sysselsatt med barnen - hänellä oli kädet täynnä työtä lasten kanssa
Avledningar:
 • sysselsättning - toiminta, puuha
Övrig: työllistää, askarruttaa, toiminta, puuha

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.