alat på svenska

Här ar alla alat översättning till svenska

verktyg

[2vÄr:kty:g] subst.
< verktyg, verktyget, verktyg, verktygen >
- hjälpmedel för att utföra ett manuellt arbete (t ex hammare, kniv, tång ); redskap, don
oruđe (alat)
(bildligt och nedsättande om person "lydig medhjälpare")
("figurativno i omalovažavajuće o osobi „poslušan pomagač”")
Övrig: oruđe, alat

instrument

[instrumEn:t] subst.
< instrument, instrumentet, instrument, instrumenten >
- verktyg, hjälpmedel
uređaj (instrument, sprava, oruđe, alat)
Sammansättningar:
  • mätinstrument - instrument za mjerenje, uređaj za mjerenje
Övrig: uređaj, instrument za mjerenje, uređaj za mjerenje, instrument, sprava, oruđe, alat

redskap

[2rE:dska:p] subst.
< redskap, redskapet, redskap, redskapen >
- verktyg, hjälpmedel (för utförande av visst arbete)
oruđe (pribor, alat)
(även bildligt)
("i figurativno")
Exempel:
  • de nödvändiga redskapen i ett hushåll - prijeko potreban pribor u kućanstvu
  • konstnärerna får inte bli lydiga redskap för diktaturen - umjetnici ne smiju postati poslušno oruđe diktature
Sammansättningar:
  • hushållsredskap - pribor za kućanstvo
  • redskapsbod - ostava za alat i pribor
Övrig: oruđe, pribor za kućanstvo, ostava za alat i pribor, pribor, alat

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.