acídulo på svenska

Här ar alla acídulo översättning till svenska

syrlig

[2sY:r+lig] adj.
< syrlig, syrligt, syrliga >
- något sur
acídulo (un poco ácido o agrio)
(bildligt "ironisk")
("fig.: cáustico; mordaz")
Exempel:
  • syrliga karameller - caramelos ácidos
  • en syrlig kommentar - un comentario cáustico
Övrig: acídulo, un poco ácido o agrio

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.