acción de ingresar en una asociación på svenska

Här ar alla acción de ingresar en una asociación översättning till svenska

inträde

[2In:trä:de] subst.
< inträde, inträdet >
- det att gå in el. bli medlem
entrada, ingreso; también: inicio (de un período, una estación, etc.) (entrada material en un sitio; acción de ingresar en una asociación, etc.)
(även avgift för att gå in (på en föreställning); bildligt även "början")
("también: dinero pagado por entrar (en una función); fig.: comienzo, inicio")
Exempel:
  • söka inträde (i en förening) - solicitar ingreso (en una asociación)
  • höstens inträde - la llegada (o el comienzo) del otoño
  • gratis inträde - entrada gratis
Sammansättningar:
  • inträdesprov - examen de admisión
Övrig: entrada, ingreso, también, inicio, examen de admisión, entrada material en un sitio, acción de ingresar en una asociación, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.