acción de suministrar datos o dar noticias sobre cualquier cosa på svenska

Här ar alla acción de suministrar datos o dar noticias sobre cualquier cosa översättning till svenska

information

[infårma$O:n] subst.
< information, informationen, informationer >
- kunskap i form av fakta, upplysning, underrättelse
información (acción de suministrar datos o dar noticias sobre cualquier cosa; conjunto de noticias o datos)
(även om plats där upplysningar lämnas)
("se aplica también al lugar donde se da información")
Exempel:
  • ge (el. lämna) information om Sverige - dar (o suministrar) información sobre Suecia
  • besökaren hänvisades till informationen - Al visitante se le indicó que debía dirigirse a Información.
Avledningar:
  • informativ - informativo
Sammansättningar:
  • samhällsinformation - información sobre asuntos concernientes a la sociedad
  • informationsbyrå - oficina de información
Övrig: información, informativo, información sobre asuntos concernientes a la sociedad, oficina de información, acción de suministrar datos o dar noticias sobre cualquier cosa, conjunto de noticias o datos

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.