acción y efecto de adoptar på svenska

Här ar alla acción y efecto de adoptar översättning till svenska

adoption

[adåp$O:n] subst.
< adoption, adoptionen, adoptioner >
- upptagande av annans barn som sitt eget för vård och uppfostran
adopción (acción y efecto de adoptar (un niño))
Barnet ("adoptivbarnet") får samma rättsliga ställning som om det skulle ha fötts av sina nya föräldrar ("adoptivföräldrarna").
"Al menor ("hijo adoptivo") se reconoce la misma condición jurídica que si hubiera sido hijo biológico de sus nuevos padres ("padres adoptivos")."
Övrig: adopción, acción y efecto de adoptar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.