acción y efecto de calentar un local på svenska

Här ar alla acción y efecto de calentar un local översättning till svenska

rumsvärme

[2rUm:svär:me] subst.
< rumsvärme, rumsvärmen >
- inomhusvärme
calefacción (acción y efecto de calentar un local)
Övrig: calefacción, acción y efecto de calentar un local

värme

[2vÄr:me] subst.
< värme, värmen >
- anordning för upphettning (av ett hus)
calefacción (acción y efecto de calentar un local; instalación o procedimiento con que se hace)
Exempel:
  • sätta på värmen - encender la calefacción
Sammansättningar:
  • värmepanna - caldera
  • centralvärme - calefacción central
  • fjärrvärme - (sistema central de) calefacción a distancia
Övrig: calefacción, caldera, calefacción central, calefacción a distancia, acción y efecto de calentar un local, instalación o procedimiento con que se hace

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.