acción y efecto de constreñir a otra persona a hacer algo på svenska

Här ar alla acción y efecto de constreñir a otra persona a hacer algo översättning till svenska

tvång

[två@:] subst.
< tvång, tvånget >
- det att tvinga (någon) eller vara tvungen (att göra något)
imposición; presión; coacción; obligación; der.: coerción (acción y efecto de constreñir a otra persona a hacer algo)
Sammansättningar:
  • tvångsföreställning - obsesión; idea fija
  • tvångsarbete - trabajo forzado (o forzoso)
Övrig: imposición, presión, coacción, obligación, der., coerción, obsesión, idea fija, trabajo forzado, acción y efecto de constreñir a otra persona a hacer algo

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.