acción y efecto de cooperar con alguien o en algo på svenska

Här ar alla acción y efecto de cooperar con alguien o en algo översättning till svenska

hjälp

[jel:p] subst.
< hjälp, hjälpen >
- medverkan som gör att något kan utföras, bistånd
ayuda; asistencia; auxilio, socorro (acción y efecto de cooperar con alguien o en algo, o de favorecer o socorrer a otra(s) persona(s))
(även om omhändertagande i svår situation; även "ekonomiskt bistånd")
("se dice también de los cuidados prodigados en situaciones difíciles, y de la ayuda económica [al desarrollo]")
Exempel:
  • han höll sig flytande med hjälp av en bräda - Se mantuvo a flote con (ayuda de) una tabla.
  • begära hjälp från FN - pedir ayuda a la ONU
Uttryck:
  • första hjälpen ("första sjukvård efter olycka etc") - primeros auxilios (después de accidentes, etc.)
  • behöver du hjälp vid flyttningen? - ¿Necesitas ayuda en la mudanza?
Sammansättningar:
  • utvecklingshjälp - ayuda (o cooperación) al desarrollo
  • skrivhjälp - mecanógrafo
  • hjälpaktion - auxilio (en caso de catástrofe natural, guerra, etc.)
  • hjälpsändning - envío de ayuda (en catástrofes, etc.)
Övrig: ayuda, asistencia, auxilio, socorro, ayuda al desarrollo, mecanógrafo, auxilio, envío de ayuda, acción y efecto de cooperar con alguien o en algo, o de favorecer o socorrer a otra persona

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.