acción y efecto de votar på svenska

Här ar alla acción y efecto de votar översättning till svenska

röst

[rös:t] subst.
< röst, rösten, röster >
- ställningstagande vid val
voto (acción y efecto de votar)
Exempel:
  • lägga ner sin röst - abstenerse (de votar)
  • majoriteten av rösterna - la mayoría de los votos
  • med två rösters övervikt - por una mayoría de dos votos
Sammansättningar:
  • vänsterröst - opinión de izquierda
  • poströst - voto emitido por correo
Övrig: voto, opinión de izquierda, voto emitido por correo, acción y efecto de votar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.