acción y resultado de extinguir un asiento de los libros på svenska

Här ar alla acción y resultado de extinguir un asiento de los libros översättning till svenska

avskrivning

[2A:vskri:[email protected]] subst.
< avskrivning, avskrivningen, avskrivningar >
- avförande ur räkenskaperna
amortización (acción y resultado de extinguir un asiento de los libros)
Avskrivning innebär att man minskar det bokförda värdet av en tillgång med en viss procent eller helt avför tillgången ur bokföringen.
"La amortización consiste en reducir en determinado porcentaje el valor contabilizado de un activo, o suprimir totalmente ese valor de la contabilidad."
Exempel:
  • företagets resultat efter avskrivningar och räntor uppgick till 10 miljoner kronor - El resultado de la empresa, habida cuenta de amortizaciones e intereses, ascendió a 10 millones de coronas.
Övrig: amortización, acción y resultado de extinguir un asiento de los libros

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.