acechar på svenska

Här ar alla acechar översättning till svenska

lurar

[2lU:rar] verb
< lurar, lurade, lurat, lura >
- stå på lur
acechar (estar al acecho)
Exempel:
  • döden lurar - La muerte acecha.
Övrig: acechar, estar al acecho

spionerar

[spionE:rar] verb
< spionerar, spionerade, spionerat, spionera >
- ägna sig åt spioneri
espiar (acechar)
(även allmänt "bevaka i hemlighet")
("también gen.: observar secretamente")
Exempel:
  • hon spionerade på mig bakom rullgardinen - Me estaba acechando detrás del estor.
Övrig: espiar, acechar

spanar

[2spA:nar] verb
< spanar, spanade, spanat, spana >
- leta noggrant (med blicken)
espiar (con la vista), acechar (atisbar, otear)
Exempel:
  • spana efter fiender - buscar a los enemigos
  • spana efter tecken till förändring - buscar señales de cambio
Avledningar:
  • spaning - pesquisa, búsqueda; investigación
  • spanare - explorador (mil.)
Övrig: espiar, acechar, pesquisa, búsqueda, investigación, explorador, atisbar, otear

spejar

[2spEj:ar] verb
< spejar, spejade, spejat, speja >
- noga leta (med blicken), spana
acechar; atisbar (aguaitar; otear (desde lugar alto))
Exempel:
  • hon spejade ut över havet - Paseó la mirada por el (ancho) mar.
Övrig: acechar, atisbar, aguaitar, otear

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.