acelerar på svenska

Här ar alla acelerar översättning till svenska

accelererar

[akselerE:rar] verb
< accelererar, accelererade, accelererat, accelerera >
- öka hastigheten
acelerar
Avledningar:
  • acceleration - aceleración
Övrig: acelerar, aceleración

driver fram

[dri:verfrAm:] verb
< driver fram, drev, drivit, driv, driva >
- skynda på, pressa fram
impulsar (acelerar; lograr algo mediante presiones)
Exempel:
  • allmänhetens krav drev fram en folkomröstning - Las exigencias de la población hicieron que se celebrara un plebiscito.
Övrig: impulsar, acelerar, lograr algo mediante presiones

påskyndar

[2pÅ:$yn:dar] verb
< påskyndar, påskyndade, påskyndat, påskynda >
- få att öka takten
acelerar; apresurar (activar; adelantar)
Exempel:
  • påskynda arbetet - acelerar el trabajo
Övrig: acelerar, apresurar, activar, adelantar

snabbar på

[snabarpÅ:] verb
< snabbar på, snabbade, snabbat, snabba >
- (få att) bli snabbare
darse prisa; acelerar (aligerar (o apretar) el paso)
Uttryck:
  • snabba på! ("skynda dig!") - ¡Date prisa! (¡Aprieta el paso!)
Övrig: darse prisa, acelerar, aligerar el paso

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.