acento prosódico på svenska

Här ar alla acento prosódico översättning till svenska

betoning

[betO:[email protected]] subst.
< betoning, betoningen >
- tonvikt, framhävning
acentuación (acento prosódico)
Exempel:
  • i svenskan ligger betoningen oftast på första stavelsen - En sueco, la mayoría de las palabras se acentúan en la primera sílaba.
Övrig: acentuación, acento prosódico

tonvikt

[2tO:nvik:t] subst.
< tonvikt, tonvikten >
- tryckstyrka, betoning
acentuación (acento prosódico)
(även bildligt)
("también fig.: acento; énfasis; hincapié")
Övrig: acentuación, acento prosódico

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.