acentuación på svenska

Här ar alla acentuación översättning till svenska

betoning

[betO:[email protected]] subst.
< betoning, betoningen >
- tonvikt, framhävning
acentuación (acento prosódico)
Exempel:
  • i svenskan ligger betoningen oftast på första stavelsen - En sueco, la mayoría de las palabras se acentúan en la primera sílaba.
Övrig: acentuación, acento prosódico

tonvikt

[2tO:nvik:t] subst.
< tonvikt, tonvikten >
- tryckstyrka, betoning
acentuación (acento prosódico)
(även bildligt)
("también fig.: acento; énfasis; hincapié")
Övrig: acentuación, acento prosódico

accentuerar

[aksentuE:rar] verb
< accentuerar, accentuerade, accentuerat, accentuera >
- lägga accenten på
acentuar (enfatizar; poner el acento (o el énfasis) en (una palabra, un aspecto, etc.))
(även bildligt "framhäva tydligt")
("también fig.: poner de relieve")
Exempel:
  • motsättningen mellan länderna har accentuerats - Se ha acentuado la discrepancia entre los países.
Avledningar:
  • accentuering - acentuación; énfasis
Övrig: acentuar, acentuación, énfasis, enfatizar, poner el acento en

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.