acentuar på svenska

Här ar alla acentuar översättning till svenska

accentuerar

[aksentuE:rar] verb
< accentuerar, accentuerade, accentuerat, accentuera >
- lägga accenten på
acentuar (enfatizar; poner el acento (o el énfasis) en (una palabra, un aspecto, etc.))
(även bildligt "framhäva tydligt")
("también fig.: poner de relieve")
Exempel:
  • motsättningen mellan länderna har accentuerats - Se ha acentuado la discrepancia entre los países.
Avledningar:
  • accentuering - acentuación; énfasis
Övrig: acentuar, acentuación, énfasis, enfatizar, poner el acento en

betonar

[betO:nar] verb
< betonar, betonade, betonat, betona >
- lägga tonvikt på, markera; framhålla, understryka
acentuar (hacer hincapié; poner énfasis; subrayar)
Exempel:
  • betonad vokal - vocal acentuada
  • jag vill betona att samarbetet mellan oss har fungerat utmärkt - Quiero poner de relieve que la colaboración entre nosotros ha sido excelente.
  • säkerheten måste betonas ytterligare i rapporten - En el informe hay que poner mayor énfasis en la seguridad.
Övrig: acentuar, hacer hincapié, poner énfasis, subrayar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.