aceptable på svenska

Här ar alla aceptable översättning till svenska

acceptabel

[akseptA:bel] adj.
< acceptabel, acceptabelt, acceptabla >
- godtagbar, som kan accepteras
aceptable
Exempel:
  • en acceptabel lösning - una solución aceptable
Sammansättningar:
  • oacceptabel - inaceptable
Övrig: aceptable, inaceptable

godtagbar

[2gO:dta:gba:r] adj.
< godtagbar, godtagbart, godtagbara >
- som man kan godta, acceptabel
aceptable (que se puede aprobar)
Exempel:
  • godtagbara arbetsvillkor - condiciones de trabajo aceptables
Övrig: aceptable, que se puede aprobar

försvarlig

[för+svA:r+lig] adj.
< försvarlig, försvarligt, försvarliga >
- som kan försvaras, rimlig
defendible (aceptable; razonable)
Övrig: defendible, aceptable, razonable

hyfsad

[2hYf:sad] adj.
< hyfsad, hyfsat, hyfsade >
- ganska bra
cortés, de buenos modales; pasable, aceptable
Exempel:
  • ett hyfsat resultat - un resultado bastante bueno
Övrig: cortés, de buenos modales, pasable, aceptable

rimlig

[2rIm:lig] adj.
< rimlig, rimligt, rimliga >
- befogad
razonable; justo (justificado; aceptable)
Exempel:
  • rimliga krav - exigencias justificadas
  • inom rimlig tid - dentro de un plazo razonable (o aceptable)
Övrig: razonable, justo, justificado, aceptable

skaplig

[2skA:plig] adj.
< skaplig, skapligt, skapliga >
- (rätt) bra
pasable; aceptable; bastante bueno
Exempel:
  • göra en skaplig insats - hacer un trabajo bastante bueno
  • det gick skapligt - (La cosa) resultó bastante bien.
Övrig: pasable, aceptable, bastante bueno

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.