acerca de på svenska

Här ar alla acerca de översättning till svenska

om

[åm:] adv.
- angående, beträffande
Användning: verbpartikel
acerca de, sobre, relativo a; por
Exempel:
  • bry sig om - hacer caso de; preocuparse por
  • sköta om - cuidar; atender a
  • tycka om - gustarle a uno
Övrig: acerca de, sobre, relativo a, por

rörande

[2rÖ:rande] prep.
- angående, beträffande
sobre; acerca de (pertinente a; concerniente a)
Exempel:
  • problemen rörande bilavgaserna - problemas relacionados con los gases de escape (de coches)
Övrig: sobre, acerca de, pertinente a, concerniente a

över

[Ö:ver] prep.
- om, angående, avseende
sobre, acerca de (en cuanto a, por lo que respecta a)
Exempel:
  • fundera över saken - reflexionar sobre el asunto
  • vara stolt över sitt språk - estar orgulloso de su idioma
Övrig: sobre, acerca de, en cuanto a, por lo que respecta a

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.