achaques de la vejez på svenska

Här ar alla achaques de la vejez översättning till svenska

krämpa

[2krEm:pa] subst.
< krämpa, krämpan, krämpor >
- lindrig sjukdom
achaque; dolencia (enfermedad leve)
Sammansättningar:
  • ålderskrämpor - achaques de la vejez
Övrig: achaque, dolencia, achaques de la vejez, enfermedad leve

ålder

[Ål:der] subst.
< ålder, åldern, åldrar >
- antal levnadsår som man har uppnått
edad (tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales)
Exempel:
  • vid 75 års ålder - a la edad de (o a los) 75 años
  • barn i åldern 6--8 år - niños de 6 a 8 años (de edad)
Sammansättningar:
  • medelålder - edad madura
  • skolålder - edad escolar
  • pensionsålder - edad de jubilación
  • åldersgrupp - grupo de edades
  • ålderspension - pensión de vejez
  • ålderskrämpor - achaques de la vejez
Övrig: edad, edad madura, edad escolar, edad de jubilación, grupo de edades, pensión de vejez, achaques de la vejez, tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.